siłownia białystok
aerobik białystok
active sport na facebooku
siłownia białystok
trening personalny białystok
aerobic białystok
 

REGULAMIN


REGULAMIN KLUBU ACTIVE SPORT

1. Ukończony 18 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

2. Dzieci mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką osoby dorosłej, która jest członkiem Klubu.

3. Osoby z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi mogą zostać Członkiem Klubu po uprzedniej konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

4. Osoby początkujące lub mające wątpliwości, co do poprawności wykonywanych ćwiczeń zobowiązane są do zgłoszenia się do Instruktora.

5. Członkowie Klubu, którzy ćwiczą niewłaściwie, sami ponoszą odpowiedzialność za wsze”kie urazy powstałe podczas treningu.

6. Istnieje możliwość zawieszenia członkostwa w Klubie, zawieszony karnet jest ważny maksymalnie 1 miesiąc od zawieszenia. Karnety wykupione na raty zawieszane są TYLKO w wyjątkowych przypadkach.

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub skradzione.

8. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -22, w soboty 9 - 18 i w niedzielę w godzinach 1 O - 1 5

9. Na terenie Klubu nie będzie tolerowana sprzedaż i używanie anabolików, środków odurzających, środków hormonalnych i innych środków medycznych podobnego rodzaju.

10. Z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczących zabrania się: biegać i skakać w miejscach do tego nie przystosowanych, rzucać, turlać hantle i sztangi oraz wykonywać innych czynności, mogących spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia.

11. Do ćwiczeń niezbędny jest odpowiedni strój oraz OBUWIE NA ZMIANĘ.

12. Na terenie klubu nie wolno używać niekulturalnego słownictwa, zachowywać się zbyt głośno i przeszkadzać innym w wykonywaniu ćwiczeń.

I3. Członkowie klubu zobowiązani są cło współpracy ze sobą podczas treningu.

14. Członkowie klubu zobowiązani są do wycierania sprzętu, po użyciu.

15. Na salę nie wolno wnosić jedzenia, słodkich napoi, ani szklanych pojemników.

16. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

17. Za zgubienie kluczyka pobierana jest kara pieniężna w wysokości 15 zł.

18. Po zakończeniu treningu używany sprzęt należy odłożyć na miejsce.

19. Wszyscy Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klubu ACTIVE SPORT. Jego nieprzestrzeganie spowoduje odebranie członkosta bez refundacji kosztów.

20. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


;
 
REGULAMIN :: FAQ :: WSPÓŁPRACA :: NASI PARTNERZY